Vacature (junior) onderzoeker kunst in de zorg

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut dat eind 2008 is opgericht met als missie de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Om dit te realiseren bieden we opleidingen, doen we onderzoek en initiëren we ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy richt zich niet alleen op het uitvoeren van onderzoek, maar wil juist kennis en inzichten assimileren, kritisch evalueren en via onderwijsproducten, consultatie en publieke functie communiceren.

Het onderzoek
Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van senioren. Dans, muziek, zang, schilderen, handwerk, zang, theater, beeldende vorming of andere creatieve activiteiten kunnen betekenisvol zijn voor ouderen. Het meedoen kan positieve gevoelens oproepen bij deelnemers, zowel creatief als persoonlijk uitdagen en op een meer diepgaande manier verbinden. Leyden Academy vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zich creatief te uiten en deel te nemen aan kunst- en cultuurprojecten. In de praktijk zien we echter dat kunstparticipatieprojecten de groep ouderen met diverse migratieachtergronden niet altijd bereiken. Dit is de reden dat we een onderzoek starten naar de projecten voor ouderen met migratieachtergronden. Dit om de kunstprojecten voor ouderen inclusiever te maken en kunstenaars meer cultuursensitief te maken.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Jo Visser fonds en sluit aan bij een wereldwijde beweging ondersteund door onder andere de WHO, de Baring Foundation en het Lang Leve Kunstfonds.

Hiervoor zijn wij vanaf 1 mei 2022 voor 0,4-0,6 FTE (16-24 uur) per week op zoek naar een:

(Junior) Onderzoeker

Jouw taken bestaan uit:

 • mede vormgeven van het onderzoeksplan in samenwerking met ouderen en kunstenaars met diverse migratieachtergronden;
 • data generatie middels participerende observatie, arts-based en auto-etnografische methoden;
 • gezamenlijke creatieve sensemaking met de mensen die betrokken zijn in de projecten;
 • bijdragen aan disseminatie van de bevindingen, te denken valt aan het maken van een graphic novel.

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die:

 • affiniteit heeft met kunst en met ouderen met diverse migratieachtergronden;
 • open staat voor minder traditionele vormen van onderzoek, zoals arts-based en participatief actieonderzoek;
 • over goede sociale vaardigheden beschikt;
 • flexibel is;
 • zelfstandig kan werken, maar ook graag en prettig samenwerkt in een team;
 • idealiter netwerken heeft in de kunstwereld, het kunstenonderzoek en/of welzijn voor ouderen met diverse migratieachtergronden.

Daarnaast heb je deze kwaliteiten:

 • afgeronde masteropleiding, denk aan uiteenlopende richtingen, van (visuele) antropologie, cultuurwetenschappen, sociale wetenschappen, filosofie;
 • interesse in de integratie van kunst, gezondheidzorg, participatie en wetenschap;
 • goede schrijfvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels.

De voorkeur bij gelijke geschiktheid gaat uit naar iemand met een migratieachtergrond. Tevens, omwille van een evenwichtig samengesteld team, gaat de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat.

Wij bieden:

 • een maatschappelijk relevant project met hoge actualiteitswaarde en impact;
 • afwisselend werk, waarin mensen, relaties en affectieve ervaringen centraal staan;
 • een onderzoekersplaats voor minimaal één jaar. Bij geschikt functioneren en uitbreiding van projectgelden bestaat de mogelijkheid tot verlenging en/of uitbreiding van uren;
 • een salaris conform de CAO UMC’s (schaal 10). Het salaris is exclusief vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • een standplaats in het Poortgebouw te Leiden, direct naast het Centraal Station, waar je in een enthousiast team van collega’s komt.

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Barbara Groot via groot@leydenacademy.nl. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór 22 april naar Ellen Plasmeijer via HR@leydenacademy.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.