Dilemmas of Doing Diversity

Diversiteit is een breed begrip en kan voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben. Zo kan het een combinatie zijn van onder meer verscheidenheid in etniciteit en cultuur, genderdiversiteit, inclusie van mensen met fysieke of cognitieve uitdagingen en diversiteit op de werkplek. Hoe kunnen we een beter en completer beeld krijgen van wat mensen onder diversiteit verstaan? En kunnen we hen meer bij het onderwerp betrekken?

Recht doen aan diversiteit
Bovengenoemde vragen staan onder meer centraal in Dilemmas of Doing Diversity (DiDi), een vierjarig onderzoeksproject naar de dilemma’s die een groeiende diverse samenleving opwerpt. In het project brengen we de diversiteitservaringen en -beleid op het gebied van zorg en welzijn, sport en recreatie, en wonen en gemeenschapsgerichte initiatieven in Nederland in kaart.

“Diversiteit gaat niet alleen over gender of etniciteit, maar ook over seksualiteit en handicap, religie en opleiding. We vinden het heel belangrijk om die dingen in verband met elkaar te zien.” – Marlou Schrover, projectleider en hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Samen beleid maken
De vanuit het onderzoek verkregen inzichten zullen toegankelijk worden gemaakt en bijdragen aan een respectvolle discussie over de dilemma’s die het thema diversiteit met zich meebrengt. Het publiek zal hierbij worden betrokken, ook gaan we in gesprek over de uitkomsten en de praktijkimplementatie. Beleidsmakers en onderzoekers zullen vervolgens samen met het brede publiek beleid- en implementatiestrategieën maken. Zo ondersteunen we het uiteindelijk doel en de impact van het project: het bijdragen aan een veerkrachtige maatschappij waaraan mensen zich verbinden, zich in identificeren en waarin ze zich herkennen, om zo een inclusievere maatschappij te bewerkstelligen.

Leerprogramma
De praktijk leert ons dat het recht doen aan alle verschillende manieren waarop diversiteit belangrijk is niet makkelijk is. Beleidsmakers en -uitvoerders hebben behoefte aan concrete en toepasbare inzichten en handvaten. De antwoorden op de onderzoeksvragen en de beschouwing van de praktijkdilemma’s geven kaders voor een leergang. In deze Lunch & Learn leergang ‘Diversiteitsbeleid in de praktijk’ komen de inzichten uit het project, het omgaan met dilemma’s en beleidsrichtlijnen met concrete suggesties aan bod.

Meer over het onderzoek
Dit onderzoeksproject maakt onderdeel uit van de Nationale Wetenschapsagenda van NWO en loopt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2026. Marlou Schrover van Universiteit Leiden is de hoofdaanvrager en Leyden Academy is mede-aanvrager en een van de partners. Daarnaast werken er nog 36 andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners aan dit onderzoeksproject.

Heb je vragen of wil je meer informatie over DiDi? Neem dan contact op met Nina Conkova of bezoek de website van Universiteit Leiden. Klik hier voor een interview met Marlou Schrover over het begrip sociale cohesie.