Herintreders en zij-instromers in de ouderenzorg

Foto: © Romi Tweebeeke

De ouderenzorg kampt met personeelstekorten die waarschijnlijk verder zullen oplopen, omdat het aantal ouderen in Nederland toeneemt. Het is dus belangrijk om de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel te werven én te behouden.

Wat opvalt, is dat een groot deel van de mensen die nu in de ouderenzorg instromen bestaan uit oudere verpleegkundigen, second career verpleegkundigen, oudere vrijwilligers en verpleegkundigen die op latere leeftijd terugkeren in de ouderenzorg. Dit laat zien dat mensen uit deze groepen cruciaal zijn om het personeelstekort helpen op te vangen. Toch is er nog relatief weinig aandacht voor de drijfveren en ervaringen van deze groepen om te (blijven) werken in de ouderenzorg. Bovendien zijn er nog weinig strategieën of oplossingen ontwikkeld voor het aantrekken en behouden van ervaren werknemers.

In ons onderzoek naar herintreders, zij-instromers en oudere werknemers en vrijwilligers in de ouderenzorg richten we ons daarom op het in kaart brengen van de motivaties en ervaringen die deze groepen hebben, om vervolgens tot effectieve oplossingen te komen voor het behouden en aantrekken van ervaren werknemers in de ouderenzorg.

Om meer inzicht te krijgen in wat deze werknemers motiveert om voor de ouderenzorg te kiezen en hoe het werk volgens hen aantrekkelijker kan worden gemaakt, organiseren we in februari 2022 focusgroepen. Hierna volgen enkele ontwerpsessies om samen met hen tot passende oplossingen te komen. De uitkomsten zullen worden gedeeld in een verslag en mogelijk in een wetenschappelijke publicatie.

Lees ook het artikel ‘Medewer­kers aantrekken en behouden voor de ouderen­zorg’ van 12 december 2021 op de website van Radicale vernieuwing zorg.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Jo Visser fonds.

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Lindenberg, Belia Schuurman of Evelien Kelfkens.