Marije Blok

Sinds maart 2021 werkt Marije als wetenschappelijk onderzoeker bij Leyden Academy, waar ze zich onder meer inzet voor het project Narratieve verantwoording in de praktijk. Het doel van dit project is om een (concept)methode te ontwikkelen om het vastleggen van persoonlijke ervaringen van zorgmedewerkers, bewoners en hun belangrijke anderen in te bedden in de dagelijkse routine in de verpleeghuiszorg. De persoonlijke ervaringen kunnen worden gebruikt als graadmeter voor de kwaliteit van de zorg en om zodoende de zorg te optimaliseren. Marije houdt zich met name bezig met het ontwikkelen van de methode voor het verzamelen, vastleggen en duiden van de ervaringen van de bewoners.

Marije behaalde in 2012 haar Master Health and Society aan de Wageningen Universiteit. Daarna deed zij onder meer bij UnieKBO en het Nationaal Ouderenfonds onderzoek naar de inzet van technologie om ouderen te ondersteunen in hun dagelijks leven. Marije is met name geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van technologie bij sociale en emotionele processen bij het ouder worden. Zij doet hiernaar sinds 2017 een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Sociologie.

Thema’s
Ouderen met cognitieve beperkingen, technologie adaptatie, social and emotional ageing

In de media

Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
LinkedIn
Twitter