Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn

In 2013 heeft gemeente Leiden de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn opgezet. Het doel van de proeftuin is om, samen met kennisinstituten Hogeschool Leiden, TNO, Leiden Institute for Brain and Cognition en Leyden Academy, zorg en welzijn in Leiden te bevorderen. Binnen de proeftuin richt Leyden Academy zich specifiek op vitaliteitscoaching. In dit kader wordt onder meer samengewerkt met welzijnsorganisaties in Leiden voor de inzet van een vitaliteitsmeetinstrument.

Meer informatie over de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn vindt u hier.