Fotografiebriefing Leyden Academy

De afgelopen jaren is Leyden Academy hard gegroeid. Van een kleine organisatie die zijn oorsprong vindt in de academische wereld zijn we uitgegroeid tot een internationaal wetenschappelijk kennisinstituut van dertig medewerkers die in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, welzijnsorganisaties, beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en natuurlijk ouderen zelf, middels circa vijftig onderzoeksprojecten rondom vitaliteit en veroudering grote impact maken in de maatschappij. Die rol van spil in de samenleving willen we de komende jaren consolideren en verder uitbouwen. Dat vraagt om een nieuwe website en beeldvisie.

Waarvoor hebben we beeld nodig?
Beeldmateriaal is een krachtig middel om te laten zijn wie we zijn en onze missie duidelijker te communiceren. Met de juiste beelden kunnen we de vitaliteit en levenskracht van ouderen kracht bijzetten en op een realistisch positieve manier aandacht vragen en oplossingen bieden voor de uitdagingen die bij ouder worden horen, zoals elke levensfase die heeft. Daarom willen we een eerste stap maken tot het oprichten van een beeldbank, met voldoende materiaal voor onze nieuwe website, nieuwsartikelen, agendapunten, onderzoeksprojecten, campagnes en social media-uitingen.

Onze identiteit
Leyden Academy is een organisatie die onderzoek doet en innovatieve oplossingen bedenkt voor de verouderende samenleving. Onze missie is om ouderen in hun kracht te zetten en hen te ondersteunen bij het leiden van een actief en betekenisvol leven. Hoewel wetenschappelijk van aard, staan wij midden in de samenleving. We zijn gamechangers en richten ons op thema’s waar anderen (nog) niet mee bezig zijn. Dat maakt ons eigenwijs en eigenzinnig. We zijn creatief, positief en oplossingsgericht en maken niet alleen impact in theorie, maar vooral in de praktijk.

Onze doelgroepen
Om impact te kunnen maken werken we in de uitvoering en uitrol van onze onderzoeksprojecten nauw samen met zorgprofessionals, beleidsmakers en welzijnsorganisaties. Die doelgroepen zijn ontzettend belangrijk en bereiken wij met name via onze website, nieuwsbrieven, social media-kanalen (LinkedIn en X) en via uitingen in regionale en landelijke pers. Maar meer nog dan onderzoek doen naar ouderen, doen we onderzoek met ouderen. Met hen onderhouden we contact via met name Facebook, maar ook door cursussen, workshops en Vitality Walks te organiseren.

Programmalijnen en mogelijke onderwerpen
De komende jaren integreren we onze onderzoeksprojecten in zogenoemde programmalijnen. Die programmalijnen geven richting aan onze missie en bieden ons de gelegenheid om ons nog beter te onderscheiden. Het gaat om de volgende lijnen:

1. Een leven lang leren
2. Intergenerationele solidariteit
3. Vitaliteit en peer coaching op het gebied van leefstijlkeuzes
4. Persoonlijk welbevinden
5. Kunst in de zorg
6. Welzijn van oudere migrantenouderen

Op basis van deze nieuwe programmalijnen zijn we op zoek naar beelden van de volgende onderwerpen:

 • Mensen in hun kracht. Portretten van oudere mensen die actief betrokken zijn in verschillende activiteiten zoals sporten, dansen, sociale bijeenkomsten of culturele evenementen.
 • Realistisch-positief beeld van oudere mensen en professionals in een zorgomgeving.
 • We streven naar beelden die de diversiteit van ouderen weerspiegelt, op het gebied van leeftijd, etniciteit, cultuur en levensstijl.
 • Authenticiteit. Foto’s die geluk uitstralen, verbondenheid, vreugde en vervulling. Dit kunnen spontane interacties zijn tussen ouderen, familieleden of zorgverleners.
 • Inspiratie. Portretten van mensen die hun persoonlijkheid, veerkracht en levenservaring uitstralen. Belangrijk om trots en waardigheid van ouderen te benadrukken.
 • Intergenerationeel. Beelden die de onschatbare waarde laten zien van het contact tussen jong en oud. Hoe beide generaties van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.
 • Kwetsbaarheid. Grote thema’s binnen het ouder worden zijn eenzaamheid, afscheid nemen en het gevoel geen waarde meer toe te voegen.
 • Intimiteit. Ook op latere leeftijd is er ruimte voor seksualiteit en intimiteit, of het nu gaat om een warme aanraking of hartstochtelijke fantasieën.
 • Detailfoto’s. Aanvullend beeld dat een intiem en authentiek perspectief biedt op het leven van ouderen en hun bezigheden. Close-ups van handen, verschillende gezichtsuitdrukkingen, details van activiteiten, interactie die verbondenheid vastlegt.

Stijl
Het beeldmateriaal moet aansluiten bij onze kernwaarden van creativiteit, wijsheid en strijdvaardigheid. Wij zijn innovatief, mensgericht en onze aanpak is participatief: we zijn er niet alleen voor maar juist ook met ouderen.

Daarom zoeken wij:

 • Modern en eigentijds beeld met een frisse uitstraling.
 • Toegankelijk voor een breed publiek, van wetenschappers tot zorgverleners, en van beleidsmakers tot ouderen zelf.
 • Beeld dat de huiskamer binnenkomt, persoonlijk aanvoelt, niet te gekunsteld of stocky.
 • Positief-realistisch.

Praktische informatie
Onze voorkeur gaat uit naar een zelfstandige fotograaf die toegang heeft tot een relevant netwerk in de ouderenzorg en/of ervaring heeft met fotografie in/met de ouderen(zorg). De fotograaf neemt zelf initiatief in het vinden van geschikte locaties voor fotoshoots en mensen/modellen die de verschillende doelgroepen vertegenwoordigen. Bij specifieke wensen kan de fotograaf altijd een beroep doen op het ouderennetwerk van Leyden Academy.

Omvang: In de eerste fase van het project zijn wij op zoek naar een selectie van ongeveer vijftig foto’s, zowel staand als liggend en vanuit het perspectief en de beleving van zowel ouderen als zorgverleners.

Begroting: Uiterlijk 9 juli ontvangen wij een gespecificeerde offerte inclusief enkele beelden die qua stijl en setting passen bij de beelden die de fotograaf wil schieten.

Beschikbaarheid: Bij toekenning van de opdracht ligt de deadline voor het aanleveren van het beeldmateriaal vanwege de live-gang van de nieuwe website op uiterlijk 1 september.

Copyright: De aangeleverde beelden zijn door Leyden Academy rechtenvrij te gebruiken.

Contactgegevens
Erik de Jong
Communicatie Leyden Academy
jong@leydenacademy.nl
06-41 766 399