Dynamische leergemeenschap

Foto: Herman van Hoogdalem

Dementie kan een enorme impact hebben op het leven van ouderen en hun familieleden en vrienden. Met de vergrijzende bevolking neemt het aantal mensen met dementie toe. Odensehuizen zijn informatie-, advies- en ontmoetingsplekken voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, familie en vrienden. In Nederland komen steeds meer Odensehuizen, die allen hun eigen karakter hebben en zich gaandeweg ontwikkelen. Internationaal is eenzelfde trend gaande.

Samen met het Landelijk Platform Odensehuizen gaat Leyden Academy starten met het uitwisselen van lokale praktische-, professionele- en ervaringskennis van de verschillende huizen. Dit doen we door het opbouwen van een dynamische leergemeenschap. Hierin zullen allereerst de betrokkenen van drie Odensehuizen, verspreid over het land, samen actief leren van en kennis delen met elkaar om samen te komen tot verbeteracties. Hierbij gaan lokale co-onderzoekers samen met deelnemers de kennis verzamelen en uitwisselen, en deze in de leergemeenschap samen analyseren en weer breder delen.

Participatief onderzoekers van Leyden Academy begeleiden dit traject en bundelen deze – en tevens internationale – kennis zodat het (open source) gedeeld kan worden met andere Odensehuizen en ontmoetingscentra in de wijk. Op deze manier zal lokale kennis niet lokaal blijven, en kunnen we leren en verbeteren samen met mensen met dementie en hun naasten. Het doel is om de Odensehuizen zo goed als mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften die er leven, en de best practices in het land en daarbuiten.

Voor meer informatie over deze dynamische leergemeenschap Odensehuizen kunt u contact opnemen met Barbara Groot.