Doodle Bord voor de zintuigen

Een inspirerend idee, ingezonden door activiteitenbegeleidster Jolanda Been van zorgorganisatie Topaz:

“Dit Doodle Bord past bij de laatste fase (‘verzonken ik’) van de dementie. Vaak kunnen mensen met dementie in deze fase niet meer duidelijk maken wat zij willen en hoe zij zich voelen, behalve door het bewegen van de ledematen, huilen, lopen of slapen. De primaire zintuigen (zien, ruiken, horen, voelen en proeven) werken nog wel goed. Verbale communicatie is nog maar in zeer beperkte mate mogelijk.

Daarom hebben we dit Doodle Bord ontwikkeld. Het bord zoals hiernaast is afgebeeld, is qua kleur afgestemd op de bewoner: dit zijn de lievelingskleuren van deze persoon. Samen met de partner van de bewoner hebben we de zeven levensgebieden doorlopen, deze vragenlijst is een verkorte versie.

Ook hebben we bekeken wat we kunnen uitproberen om hem te activeren. Aangezien hij altijd met zijn handen heeft gewerkt, probeerden we een houten kubus uit, dit werkte in het begin goed.

Later hebben we nogmaals de vragenlijst besproken waar de bewoner bij was. We hebben geprobeerd om hem erbij te betrekken en dit lukte af en toe.

Er zijn veel manieren om tot een zintuiglijk Doodle Bord te komen, dit is slechts een begin. Bij dit bord was de partner veelal de gesprekspartner voor mij, en uiteindelijk zijn we samen tot een mooi bord gekomen waar de partner heel blij mee is.

Haar woorden waren dan ook: ‘Dit is het leven van mijn man.’ Zo trots!

Dit is het eindresultaat:

Zoals je kunt zien heb ik er een zesde vak bijgemaakt, hier staan kreten in die hij belangrijk vond in het leven (zoals “leven en laten leven”) en wat vooral nu voor hem belangrijk is (zoals zijn houding in bed of in de rolstoel, en doorbewegen op bed).

Dit alles is slechts een begin, de volgende uitdaging ligt al klaar!”

Het Doodle Bord maakt deel uit van de Doodle Me-tool, ontwikkeld door The Generation Keeper. In deze video wordt deze methode uitgelegd.