Cultuursensitieve palliatieve zorg

Een bestaande voorlichtingstraining van Pharos is gebruikt om een bewustwordingstraining voor medewerkers over cultuursensitieve palliatieve zorg te maken. Mocht u zelf zo’n training willen geven dan zijn alle materialen vrij beschikbaar. Deze kunt u gebruiken om zelf met uw medewerkers hierover in gesprek te gaan. De materialen omvatten een handleiding met draaiboek, een powerpoint-presentatie en literatuur. Daarnaast is op basis van de training een handout gemaakt. De handleiding en materialen zijn vrij beschikbaar op basis van bronvermelding. We hopen dat met deze materialen de zorgverlening in de laatste levensfase beter zal aansluiten in situaties waarin culturele verschillen een rol spelen, en dat de zorgkwaliteit en tevredenheid zullen toenemen.

Benieuwd naar de presentatie van Jolanda Lindenberg gebaseerd op die van Dr. Gudule Boland, programmaleider ‘Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden’ bij Pharos, over interculturele palliatieve zorg? Helaas is het bestand te groot om op deze pagina door te linken. Als u ons mailt, dan zullen wij de presentatie via WeTransfer aan u mailen.

Ook vindt u op de website van Pharos meer informatie. Zoals praatkaarten om het met naasten en ouderen over de laatste levensfase te hebben. Ook vindt u daar de originele presentatie van Gudule Boland en nog veel meer informatie.