Nina Conkova

Sinds 1 oktober 2017 is Nina Conkova werkzaam bij Leyden Academy, als lid van de wetenschappelijke staf. Vanuit sociologisch perspectief onderzoekt Nina de beeldvorming en het welzijn van oudere migranten in Nederland. Nina’s benadering omvat kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Nina behaalde in 2012 haar Master in bevolkingsonderzoeken aan de Universiteit van Groningen. Vervolgens was zij werkzaam bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en bij Population Europa. In 2013 begon Nina haar PhD-onderzoek naar de omstandigheden waaronder niet-familieleden als een bron van steun in Europa dienen. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij het departement Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Thema
Percepties en welzijn voor oudere migranten in Nederland

Contact
E-mail
LinkedIn