Susan Woelders

Susan Woelders is sinds april 2020 als onderzoeker werkzaam bij Leyden Academy. Susan heeft een achtergrond als fysiotherapeut en studeerde Cultuur, Organisatie en Management (organisatie antropologie) aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het behalen van haar master werkte zij als onderzoeker bij de afdeling Metamedica van Amsterdam UMC en was zij betrokken bij diverse projecten binnen de langdurige zorg op het gebied van patiëntenparticipatie. In januari 2020 promoveerde zij met het proefschrift Power-full Patient Participation – Opening spaces for silenced knowledge.

Bij Leyden Academy is Susan binnen het speerpunt Betekenisvol betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, zoals het Leefplezierplan voor de zorg en Narratieve verantwoording in de praktijk. Hierbij staat het verbinden van wat er voor bewoners toe doet met het werkplezier van zorgprofessionals binnen de organisatie van het verpleeghuis centraal. Ook werkt Susan aan projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing in de zorg, onder andere in samenwerking met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg. Daarnaast is Susan betrokken bij de executive leergang van Leyden Academy. Bij haar werkzaamheden komt Susan’s interesse in het verbinden van mensen en het samenwerken van alle betrokkenen in de zorg vanuit een participatieve gedachte goed van pas.

In de media

Contact
E-mail
LinkedIn