Promoties 2021

Senior onderzoeker Barbara Groot promoveerde op 18 maart 2021 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar proefschrift focuste zij zich op de ethiek van participatief actieonderzoek. Hierin onderzocht ze bijvoorbeeld hoe ouderen, onderzoekers en beleidsmakers het beste samen onderzoek kunnen doen. Wat is ‘goed’ participatief onderzoek volgens alle betrokkenen? Hoe werk je op een goede manier samen? Wordt iedereen gezien, gehoord en erkend als persoon met relevante kennis? Barbara’s promotor was hoogleraar ouderenparticipatie Tineke Abma, haar copromotor was professor S.J. Banks (VU Amsterdam).

Promotor Tineke Abma zag in 2021 nog drie van haar promovendi in Amsterdam hun graad van doctor behalen en een bul in ontvangst nemen: