Master Vitality and Ageing

FB Teamoverleg 2014

Het stijgen van onze levensverwachting levert veel interessante vraagstukken op. Op medisch gebied proberen we de geheimen achter het ouder worden te ontrafelen en oudere mensen goede zorg te bieden, omdat bij hen vaker sprake is van meerdere tegelijkertijd optredende aandoeningen en risico's op onder- of overbehandeling. Ook moet rekening worden gehouden met de wijze waarop de zorg is georganiseerd en de sociaal-maatschappelijke positie van oudere mensen. Dit vraagt om een nieuwe, meer holistische benadering. Om die reden heeft Leyden Academy, in nauwe samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universiteit Leiden, in 2009 de masteropleiding Vitality and Ageing opgezet. Een unieke, eenjarige opleiding met een internationale oriëntatie die de volle breedte van geriatrie, gerontologie en de inrichting van de zorg bestrijkt en aandacht biedt voor persoonlijke en academische ontwikkeling. In zes collegejaren hebben zo'n honderd ambitieuze studenten dit masterprogramma bij Leyden Academy succesvol doorlopen, afkomstig uit alle windstreken: van Nigeria tot Mexico en van China tot Iran.

“Na mijn bachelor Geneeskunde heb ik lang moeten wachten voordat ik aan mijn medische stage kon beginnen. Om deze tijd nuttig in te vullen, besloot ik op zoek te gaan naar een master om mijn kennis op medisch gebied aan te vullen. Dit programma helpt mij om mijn toekomstige patiënten beter te begrijpen en te vragen naar hun wensen, behoeften en kijk op situaties. Het leert me waardevolle en uitzonderlijke lessen die ik ter harte neem om een ​​betere arts te worden.”
- Jodie, student Vitality & Ageing en Geneeskunde

Vanuit de wens om de opleiding voor een bredere groep beschikbaar te maken, is in 2015 bekostiging voor de master aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit verzoek is gehonoreerd, met als resultaat dat de master Vitality and Ageing sinds het collegejaar 2016/2017 een initiële master is die via het reguliere systeem van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt gefinancierd. Het LUMC draagt zorg voor de uitvoering van de master, die daarmee is ingebed in het reguliere onderwijs. Hierdoor kan de opleiding verder groeien zodat er meer pioniers kunnen worden opgeleid die het verschil maken in goede zorg voor oudere mensen, waar dan ook ter wereld.

Master Vitality & Ageing
De Master Vitality & Ageing is niet alleen een mooie kans voor studenten Geneeskunde, maar ook voor disciplines zoals Biomedical Sciences, Health Sciences, Health and Life Sciences, Health and Society, Movement Sciences, Nutrition and Health en Psychology. De Master Vitality & Ageing kan als eerste of tweede master, in een voltijds of parttime programma worden gevolgd. Dit laatste is ideaal voor als je je baan in de ouderenzorg wilt combineren met een bijpassende Master.

“De Master Vitality & Ageing leert mij om over de grenzen van mijn werk als psycholoog te kijken. Ik geloof dat de toenemende complexiteit in de ouderenzorg vraagt ​​om een ​​goede samenwerking.”
- Lisa, student Vitality & Ageing en psycholoog

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website, Facebook, LinkedIn of de Master portal. Je kunt ook een e-mail sturen naar masterva@lumc.nl.