Master Vitality and Ageing

FB Teamoverleg 2014

Met het stijgen van onze levensduur, evolueert ook de toekomst van de medische ouderenzorg, waarbij vaak sprake is van meer tegelijkertijd optredende aandoeningen en risico's op onder- of overbehandeling. Ook moet rekening worden gehouden met de wijze waarop de zorg is georganiseerd en de sociaal-maatschappelijke positie van oudere mensen. Dit alles vraagt om een nieuwe, meer holistische benadering.

Om die reden heeft Leyden Academy, in nauwe samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Universiteit Leiden, in 2009 de masteropleiding Vitality and Ageing opgezet. Een unieke, eenjarige opleiding met een internationale oriëntatie die de volle breedte van geriatrie, gerontologie en structuur van de zorg bestrijkt en aandacht biedt voor persoonlijke en academische ontwikkeling. In zes collegejaren hebben zo'n honderd ambitieuze studenten dit masterprogramma succesvol doorlopen, afkomstig uit alle windstreken: van Nigeria tot Mexico en van China tot Iran.

Vanuit de wens om de opleiding voor een bredere groep beschikbaar te maken, is in 2015 bekostiging voor de master aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit verzoek is gehonoreerd, met als resultaat dat de master Vitality and Ageing sinds het collegejaar 2016/2017 een initiële master is die via het reguliere systeem van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt gefinancierd. Het LUMC draagt zorg voor de uitvoering van de master, die daarmee is ingebed in het reguliere onderwijs. Hierdoor kan de opleiding groeien van twintig naar vijftig studenten per collegejaar. Zo kunnen meer pioniers worden opgeleid, die het verschil gaan maken in goede zorg voor oudere mensen, waar dan ook ter wereld.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website van het LUMC.