Publieke lezingen

lezing bannerLeyden Academy organiseert met enige regelmaat publieke lezingen over veroudering, gegeven door toonaangevende wetenschappers uit binnen- en buitenland. Hieronder vindt u ter illustratie wat informatie van lezingen die hebben plaatsgevonden.

  • Cultureel antropoloog Martijn van Oorschot verzorgde een lezing over de beeldvorming over ouderen in de wereld. Volgens Van Oorschot staan we aan de vooravond van een paradigmaverschuiving, nu we steeds ouder worden en het aandeel 75-plussers in de bevolking groeit. We hebben hier nog niet de juiste woorden en beelden bij gevonden en de verschillen tussen landen zijn groot, onder meer op basis van cultuur, religie en familie.
  • Architect Marc de Rooij verzorgde een lezing over het onderzoek Gelukkig Wonen. De Rooij heeft zich verdiept in de invloed van de woning op de mate waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Denk aan wooncomplexen die uitnodigen tot sociale interactie en zorginstellingen waarin bewoners worden verleid om in beweging te komen.
  • De lezing van Martin van Hees, hoogleraar Ethiek en Politieke Theorie, gaf stof tot nadenken over het vraagstuk wie voor de gezondheidszorg verantwoordelijk is. Is het nemen van bijkomende zorgrisico’s, zoals bij bijvoorbeeld het rijden op een motor of skiën, iemands eigen verantwoordelijkheid? Moet die persoon dan extra verzekeringspremie betalen, of in geval van calamiteiten de kosten voor rekening nemen?
  • Simon Biggs, hoogleraar Gerontologie en Sociaal Beleid aan Melbourne University in Australië, stelde in zijn lezing de internationale consensus ter discussie over hoe samenlevingen omgaan met een vergrijzende populatie. De belangrijkste vraag zou moeten zijn hoe we de verschillen tussen jong en oud beter herkennen en empathie en solidariteit tussen generaties bevorderen.
  • Emeritus-hoogleraar Sociologie en Sociale Gerontologie Jenny Gierveld gaf een lezing over sociale verbanden op latere leeftijd. Dat eenzaamheid een ernstig maatschappelijk probleem is dat zelfs de volksgezondheid schaadt, blijkt uit onderzoek dat aantoont dat eenzaamheid schadelijker zou zijn voor de levensverwachting dan 15 sigaretten per dag. Ervaren eenzaamheid zal onder de bevolking mogelijk toenemen: we krijgen minder kinderen, die wonen vaak verder weg en de frequentie van persoonlijke contacten neemt af.

Andere ‘Masters of Ageing’ die in de afgelopen jaren hun laatste inzichten met ons hebben gedeeld zijn onder meer dr. Aubrey de Grey, professor Sharon Kaufman, professor Ngaire Kerse, professor Jan Hoeijmakers, dr. Luc Bonneux, dr. Remko Kuipers, dr. Chad Boult en professor Ruth Mace.