Leefstijlprogramma De Kwekerij

In dit project ontwikkelen en onderzoeken we een leefstijlprogramma dat mensen met diabetes type 2 coacht om gezonder te leven. Het programma vindt plaats op de Kwekerij, een locatie van reïntegratiebedrijf DZB Leiden waar al diverse maatschappelijke initiatieven lopen en waar alle faciliteiten aanwezig zijn om deze interventie vorm te geven: zoals een ecologische moestuin, een groene omgeving om buiten te bewegen en een professionele keuken om samen te leren anders te koken. De deelnemers zullen op verschillende dagen in de week bijeenkomen om samen te bewegen, te koken, in de tuin te werken en workshops te volgen. Hierbij wordt nadrukkelijk geprobeerd om de activiteiten beschikbaar te maken voor zowel de diabetespatiënten als deelnemers van DZB Leiden. De intentie is het onderzoek in het voorjaar van 2022 te starten, met een looptijd van twee jaar.

Effectief, zelforganiserend leefstijlprogramma
Het doel is om te komen tot een bewezen effectief, zelforganiserend leefstijlprogramma waarin een aantal bestaande (burger)initiatieven wordt gecombineerd:

  • Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een burgerinitiatief met een online community van mensen met diabetes type 2 die elkaar ondersteunen bij een gezonde leefstijl.
  • Vitality Clubs zijn beweegclubs voor oudere buurtbewoners. De deelnemers coachen elkaar en het bewegen vindt plaats in de openbare ruimte. De beweeggroepen zijn daardoor laagdrempelig, goedkoop, duurzaam, en creëren bovendien een toegankelijk sociaal netwerk in de wijk.
  • Workshops over gezonde voeding vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdelingen Diëtiek en Zorgservice en voeding.

Diabetes type 2-patiënten die onder controle staan bij de afdeling Interne geneeskunde van het LUMC worden verwezen naar het leefstijlprogramma. Onderzoekers van het LUMC en Leyden Academy zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie van de effecten van het leefstijlprogramma.

Project De Kwekerij komt tot stand in samenwerking met Stichting Je Leefstijl als Medicijn, DZB Leiden en het LUMC. Neem voor meer informatie contact op met Frank Schalkwijk.