In gesprek met ouderen die laaggeletterd zijn

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen: zij zijn ‘laaggeletterd’. Daarnaast hebben zij vaak ook beperkte digitale vaardigheden. Van deze groep zijn naar schatting meer dan 700.000 mensen ouder dan 65 jaar. Laaggeletterd zijn kan een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving: zo kan het de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen en het moeilijk maken voor mensen om informatie over hun gezondheid te verwerken.

Hoe ervaren mensen die laaggeletterd zijn het ouder worden? Wat vinden zij belangrijk, hoe zien zij de toekomst? En hoe kunnen we hen ondersteunen bij het kenbaar maken van en invulling geven aan deze wensen en ambities? In februari 2020 hebben we een eerste groepsgesprek georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven. In 2021 volgen nog twee groepen en enkele ontwerpsessies en daarnaast wordt de aanvullende literatuurstudie afgerond. ook wordt verkend of er een gespreksintrument kan worden ontwikkeld voor ouderen die laaggeletterd zijn, gebaseerd op de Life and Vitality Assessment.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Hofje Codde en Van Beresteyn.

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Verhage of Jolanda Lindenberg.