In gesprek met ouderen die laaggeletterd zijn

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen: zij zijn ‘laaggeletterd’. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Van deze groep zijn naar schatting ruim 700.000 mensen ouder dan 65 jaar. Laaggeletterd zijn kan een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving: zo kan het de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen en het moeilijk maken voor mensen om informatie over hun gezondheid te verwerken.

Hoe ervaren mensen van 55 jaar en ouder die laaggeletterd zijn, het ouder worden? Wat vinden zij belangrijk, hoe zien zij de toekomst? We willen dit in 2020 onderzoeken in een serie groepsgesprekken. We hebben in februari een oproep geplaatst om deelnemers te werven en hierbij ook de hulp ingeroepen van de Stichting Lezen & Schrijven.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Hofje Codde en Van Beresteyn.

Neem voor meer informatie contact op met Miriam Verhage of Jolanda Lindenberg.