Vereniging Het Zonnehuis

Het in 1921 opgerichte Vereniging Het Zonnehuis is een zelfstandige, ideële organisatie die innovatieve projecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg mede mogelijk maakt. De vereniging zet zich in voor waardige zorg voor kwetsbare oudere mensen die permanent afhankelijk zijn van intensieve zorg. Waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschapsvorming zijn hierbij leidend. Sinds juni 2012 werken Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy samen aan gezamenlijke speerpunten als het verbeteren van onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals, het verbeteren van de beeldvorming van de ouderenzorg en het toepassen van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over Vereniging Het Zonnehuis vindt u hier.

Logo Zonnehuis-kleur