Veldexperimenten leefplezier en liefdevolle zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2015 voor de langdurige zorg het verbeterprogramma ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’ geïntroduceerd. In diverse zorgorganisaties en instellingen in Nederland wordt gewerkt aan meer persoonsgerichte, liefdevolle zorg. Geen eenvoudige opgave, omdat het systeem nog is ingericht op normatieve controle en centrale sturing en toezicht. Leyden Academy is bij deze transitie zowel adviserend actief op beleidsniveau als concreet in de praktijk. We zijn betrokken bij diverse projecten en veldexperimenten om invulling te geven aan liefdevolle zorg en het vergroten van kansen op leefplezier voor oudere mensen, thuis en in het verpleeghuis. Zo zijn we onder meer in samenwerking met het ministerie van VWS en diverse instellingen betrokken bij het operationeel maken van een narratief kwaliteitskader in de zorg. Uiteindelijk willen we samen met zorgorganisaties concrete modules en producten ontwikkelen die direct kunnen worden ingevoerd en opgeschaald.

Meer weten? Neem contact op met Joris Slaets.