Onze partners

Leyden Academy on Vitality and Ageing is in november 2008 opgericht, op initiatief van Vereniging Aegon. Sinds juni 2012 is deze samenwerking versterkt met Jo Visser fonds. Beide partners zijn van onschatbare waarde voor Leyden Academy bij het verwezenlijken van haar missie om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.

Daarnaast werken wij als instituut samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. In Europees verband maken we deel uit van het EIT Health-consortium. Wereldwijd zijn we gelieerd aan het International Longevity Centre en werken we nauw samen met EasyCare Academy, een maatschappelijke onderneming die zich richt op het ondersteunen van persoonlijke zorg voor oudere mensen.

Verder werkt Leyden Academy samen met onder meer Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Coventry University, Fonds NutsOhra, Fonds Sluyterman van Loo, gemeente Den Haag, gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Leiden Institute for Brain and Cognition, Maters & Hermsen, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Stichting Care&Culture, Sociaal Cultureel Planbureau, stichting Hofje Codde en van Beresteyn, stichting Dioraphte, Stichting Radius Welzijn, stichting RCOAK, TNO, TU Delft, Universiteit Leiden, Universiteit van Kopenhagen en ZonMw.