Onze partners

Leyden Academy on Vitality and Ageing is in november 2008 opgericht, op initiatief van Vereniging Aegon. Sinds juni 2012 is deze samenwerking versterkt met Jo Visser fonds. Beide partners zijn van onschatbare waarde voor Leyden Academy bij het verwezenlijken van haar missie om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.

Daarnaast werken wij als instituut hecht samen binnen de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, zijn wij nauw gelieerd aan het International Longevity Centre en maken we in Europees verband deel uit van het EIT Health-consortium. Wereldwijd werken we samen met EasyCare Academy, een maatschappelijke onderneming die zich richt op het ondersteunen van persoonlijke zorg voor oudere mensen.

Ten slotte werken wij in onze programma’s en projecten onder andere samen met gemeente Den Haag, gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Leiden Institute for Brain and Cognition, Leids Universitair Medisch Centrum, onze partners binnen het Medical Delta-programma, ministerie van VWS, Sociaal Cultureel Planbureau, TNO, TU Delft, Universiteit Leiden en ZonMw.