Ontwikkeling

Leyden Academy wil als aanjager nieuwe, innovatieve projecten (helpen) ontwikkelen die kunnen dienen als blauwdruk en die uiteindelijk duurzame oplossingen opleveren voor oudere mensen en voor de Nederlandse samenleving. We werken hierbij hecht samen met andere partijen, zoals Vereniging het Zonnehuis, gemeente Leiden, gemeente Den Haag, Philips en ZonMw. Wij maken onze kennis toegankelijk voor opinieleiders uit verschillende maatschappelijke domeinen die verantwoordelijk zijn voor, en te maken hebben met oudere mensen.

We verrichten ons onderzoek vanuit de drie speerpunten Vitaal, Betekenisvol en Verbonden.