Onderzoek

Leyden Academy initieert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek naar verschillende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Kenmerkend voor het onderzoek is de multidisciplinaire benadering die een economische, biologische, sociologische, antropologische, psychologische en/of medische invalshoek heeft.


Leyden Academy werkt daarbij met diverse disciplines en instituten samen. Zo wordt met de afdelingen klinische psychologie en pedagogiek de intergenerationele overdracht van mishandeling onderzocht. In samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis en ZonMw is in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg een inventarisatie van ouderengeneeskunde in de medische curricula uitgevoerd. Verder is Leyden Academy samen met het LUMC, University of Glasgow, University College Cork en Universität Bern verenigd in het TRUST-project; een internationaal onderzoeksproject onder drieduizend ouderen met een schildklieraandoening.