Onderzoek

Multidisiplinaire benadering
Leyden Academy on Vitality and Ageing doet wetenschappelijk onderzoek naar verschillende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Kenmerkend voor het onderzoek aan de Academy is een multidisciplinaire benadering van onderzoeksthema's.
In 2009 is gestart met een onderzoek naar de determinanten van sterfte op hoge leeftijd. Cruciale vragen waren: 'Waarom worden mensen oud?' en 'Waarom worden Japanners ouder dan Nederlanders?'. Klik hier voor de samenvatting van dit onderzoek.
Verschillende onderzoekslijnen zijn voortgekomen uit dit eerste onderzoek naar de Nederlandse levensverwachting. Vanuit medisch-demografische invalshoek wordt er ingegaan op vragen zoals: 'Hoe zit het precies met de sterfte op hoge leeftijd?' en 'Wat is precies de rol van de economie in levensverwachting?' Daarnaast zijn er hypotheses voortgekomen over de rol van informele zorg en steun in de levensverwachting en sociale omstandigheden van ouderen.

Samenwerking
Leyden Academy werkt met diverse disciplines en instituten samen aan onderzoek. Zo wordt er in samenwerking met de afdelingen klinische psychologie en pedagogiek een studie naar de intergenerationele overdracht van mishandeling uitgevoerd.
Leyden Academy heeft daarnaast, mede financieel gesteund door ZonMw in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg, een inventarisatie van ouderengeneeskunde in de medische curricula uitgevoerd. Deze inventarisatie is nu afgerond en momenteel vinden in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis en ZonMw vervolgactiviteiten plaats gericht op de WO-, HBO- en MBO-zorgopleidingen.
Verder is Leyden Academy samen met het LUMC, University of Glasgow, University College Cork en Universität Bern verenigd in het TRUST-project; een internationaal onderzoeksproject onder drieduizend ouderen met een schildklieraandoening.

In de bruine ballen boven deze tekst vindt u meer informatie over de lopende onderwerpen.