Marieke van der Waal

Marieke vd Waal 2015-websize

Ir. Marieke A.E. van der Waal is sinds april 2010 directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Een van Marieke’s aandachtspunten is onderwijsvernieuwing op het gebied van goede zorg voor ouderen. Het onderwijs van nu gaat onvoldoende mee met de actuele ontwikkelingen en inzichten. Ook verloopt de inbedding van nieuwe kennis in de opleidingen traag, mede omdat medewerkers in het onderwijs te weinig binding met de praktijk hebben of omdat andere onderwerpen meer uitdagend lijken te zijn. Door jong en oud samen te brengen, wil Marieke, samen met partner Vereniging Het Zonnehuis, onderwijs gericht op goede zorg voor ouderen een gezicht geven. Om zo jongeren enthousiaster te maken voor een carrière in de ouderenzorg.

Marieke zet zich in om, samen met collega-directielid Joris Slaets en het team van Leyden Academy, de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar verouderingsvraagstukken en innovaties op het gebied van ouderen(zorg) en vitaliteit onder de aandacht brengen van het grote publiek, alsook van beleidsmakers en opinieleiders.

Marieke studeerde Voeding van de Mens aan de Wageningen Universiteit en deed aansluitend onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor chronisch zieke patiënten. Zij vervolgde haar carrière als programmasecretaris bij NWO-Medische Wetenschappen (het huidige ZonMw). Toen zij in 2002 directeur werd van de Nederlandse Public Health Federatie, bleef de inhoud van het vakgebied steeds leidend bij haar inzet voor het verkrijgen van meer aandacht en middelen voor een goede publieke gezondheidszorg in Nederland.

Bij Leyden Academy is Marieke van der Waal ook verantwoordelijk voor het (cursorische) onderwijs, de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, management, financiën en contacten met de Raad van Commissarissen en samenwerkingspartners. Voorts is zij directeur van de Nederlandse tak van de International Longevity Center Global Alliance en vervult zij toezichthoudende rollen bij Coloriet (ouderenzorg, voorzitter kwaliteitscommissie) en Welzijn Lelystad (portefeuilles cliënten, juridische zaken).

Thema’s
Veroudering en vitaliteit, voeding, structuur en financiering van de gezondheidszorg, onderwijsvernieuwing, samenleving, beeldvorming, jong en oud, intergenerationeel wonen, levensles. Kennis vergroten en overdragen

Een greep uit de media

Contact
E-mail
LinkedIn
Twitter