Levensles: onderwijsideeën voor betere ouderenzorg

Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis dragen gezamenlijk bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs in de ouderenzorg en willen de negatieve beeldvorming over oudere mensen bijstellen. Onder de noemer en met de online ideeënbank Levensles worden mbo- en hbo-studenten uitgedaagd om met een frisse blik te kijken naar de zorg voor oudere mensen en na te denken hoe deze kan worden verbeterd. Samen met regionale onderwijsinstellingen, gemeentes en andere partijen wordt gezocht naar de verbindende factor om kennis te vergroten en de beeldvorming over ouderen te verbeteren.

Studenten raken geïnspireerd door de ontmoetingen met ouderen en stellen hun vooroordelen bij. De ontmoetingen dragen bij aan meer begrip en een betere verstandhouding tussen generaties. Een belangrijk resultaat is de manier waarop studenten zich verdiept hebben in de belevingswereld van ouderen en zelf hebben leren ‘omdenken’. Docenten zijn verrast dat studenten zo enthousiast zijn en met nieuwe ideeën over de zorg voor ouderen komen. Zorginstellingen krijgen een beeld wat de knelpunten in de praktijk zijn en hoe stages worden ervaren. De eigen inbreng van studenten is motiverend voor henzelf, maar ook voor hun toekomstige werkgevers. Voor gemeentes en maatschappelijke instellingen zijn de Levenslessen een manier om te peilen hoe de kennis en ervaring van studenten al dan niet aansluit bij de vraag van zorgorganisaties en hun cliënten.

Herfstvisite
Na de zeer gewaardeerde Zomervisitepilot kan een Herfstvisite niet uitblijven. Ben jij student Zorg & Welzijn en tussen de 16 en 25 jaar, en wil je je verdiepen in de zorg voor ouderen? Dan nodigen we je graag uit om in de maand oktober op bezoek te gaan bij ouderen via een zorgorganisatie. Doe samen met een oudere iets leuks; zoals bijvoorbeeld een ommetje maken, muziek luisteren of maken, een boodschapje doen, of ga naar de bioscoop of doe een spelletje. Je krijgt een vergoeding van 10,- euro per uur, alsook eventuele kosten voor bijvoorbeeld een kopje koffie, toegangskaartje of reiskosten. Een volle stempelkaart van 15 uur is maar liefst 150,- euro waard. Kijk voor meer informatie op www.iklevensles.nl.
Helaas is aanmelden voor de Herfstvisite niet meer mogelijk, het maximale aantal aanmeldingen hebben we reeds bereikt. Bedankt voor al het enthousiasme. 

Inspiratie- en kennisdagen
In 2013 en 2014 boden de regionale bijeenkomsten Levensles in Amersfoort, Assen, Den Haag, Heerlen, Leiden, Utrecht, Roosendaal en Zwolle een verfrissend perspectief op ouderenzorg. In totaal zijn 1.500 studenten op pad gegaan, en hebben ze 96 presentaties gegeven met onderwerpen variërend van meer tijd en aandacht voor de cliënt tot ideeën om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Hieronder een terugblik op deze inspirerende dagen en bijzondere pitches:

In 2015 is Levensles vertaald naar een manier waarop het concept kan worden overgedragen aan enthousiaste onderwijspartijen. Verder zijn ruim 20 rolmodellen vanuit Levensles door stichting GetOud geportretteerd om inspirerende ontmoetingen tussen jong en oud te tonen. Deze foto-expositie is tijdens het jaarcongres van Vereniging Het Zonnehuis door schrijfster Marjan Berk geopend en is in 2016 op verschillende locaties tentoongesteld. Ook zijn deze portretten, en de verhalen erachter, in een serie gepresenteerd op website NED7.  Tot slot zijn met succes subsidies aangevraagd bij stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en de Gravin van Bylandt Stichting voor een traject om jongeren in contact te brengen met mensen met dementie. Hun ervaringen en verhalen worden toegevoegd aan de Dementie Verhalenbank van Anne-Mei The.

Meer informatie over Levensles en de projecten? Neem dan contact op met Danielle Swart.

‘Als ambassadeur ouderenzorg ben ik enthousiast over Levensles en vind ik het belangrijk dat onderwijspartijen beter samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs in de zorg voor ouderen te verbeteren’ – Jet Bussemaker, minister OC&W