Joris Slaets

Joris Slaets 2015-websize

Prof. dr. Joris P.J. Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde en sinds 1 januari 2015 directeur van Leyden Academy. Joris maakt zich met Leyden Academy hard voor een omslag in de zorg voor kwetsbare oude mensen. Waar de aandacht nu vooral uitgaat naar het beperken van klachten en symptomen, zou Joris graag zien dat we ons in de (ouderen)zorg richten op de persoonlijke verlangens van mensen, dat we kansen scheppen voor leefplezier en dat we ouderen met liefde omringen. Ingrijpend medisch handelen moet in de laatste fase van het leven tot een minimum worden beperkt; Joris heeft als een van de eersten het begrip ‘schadelijke zorg voor oudere mensen’ op de agenda gezet. Zijn gedachtengoed over leefplezier en liefdevolle zorg is niet uit het huidige beleid weg te denken en vormt een belangrijke pijler onder de transitie in de langdurige zorg. De onderzoeken en veldexperimenten van Joris binnen Leyden Academy richten zich vooral op de vraag hoe de kanteling naar een focus op leefplezier en liefdevolle zorg in de praktijk kan worden gerealiseerd, waar strikte systemen, protocollen en normatieve kaders de zorg nog altijd in een wurggreep houden.

Joris groeide op in Belgisch Congo, studeerde geneeskunde in Leuven, promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 1999 als hoogleraar aan het UMC Groningen verbonden. Joris is medeoprichter van het vakgebied geriatrie binnen de interne geneeskunde, waarvoor hij de eerste opleider in Nederland was. Hij is een van de grondleggers van het huidige opleidingsplan Interne Geneeskunde en hierin de ontwerper van de competentie 'reflecteren'. Joris is een veelgevraagd spreker op congressen en symposia en een regelmatige verschijning in de media. Hij is als wetenschappelijk adviseur van de Raad van Bestuur verbonden aan zorgconcern Espria. Verder was hij een van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg, vicevoorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en actief in diverse commissies van o.a. de Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland.

Thema’s
Leefplezier, liefdevolle zorg, persoonsgerichte zorg, positief welbevinden, kracht en kwetsbaarheid, behoeften en verlangens, vraagpatronen van ouderen in een gemeenschap, langer thuis wonen, verpleeghuiszorg, overbehandeling

Een greep uit de media

Contact
E-mail
Linkedin
Twitter