Intergenerationele verhoudingen

In het onderzoek naar de intergenerationele zorg besteedt Jolanda Lindenberg aandacht aan de paradoxale eisen in het publieke debat en de verwachtingen van ouderen zelf over de zorg voor ouderen. Vanuit een linguïstisch-antropologische invalshoek doet zij veldonderzoek in een verzorgingshuis en een buurthuis in Amsterdam waarbij ze de zorgvragen, de zorgverlening en het zorgnetwerk van ouderen in kaart brengt. Met haar onderzoek probeert ze antwoord te vinden op vragen zoals: Wat verstaan ouderen onder zorg? Hoe vragen ouderen om steun en zorg? En bij wie doen ze dit dan het liefst? Hierbij besteedt ze ook aandacht aan hoe ouderen zichzelf en andere ouderen zien. Antwoorden op deze vragen geven duiding aan conceptualisering van zorg, zorgvragen en intergenerationele steun. Hierin bestudeert Jolanda door middel van dagelijkse interacties impliciete uitingen van de sociale positie en sociale identiteit van ouderen.

Meer weten? Neem contact op met Jolanda Lindenberg.