Intergenerationele verhoudingen en beeldvorming rondom ouderen

In de media en bij het brede publiek is er een groeiende aandacht voor de beeldvorming rondom ouderen en de verwachtingen van ouderenzorg. Toch hebben we onze samenleving en publieke ruimte zo ingericht dat jonge en oudere mensen elkaar nauwelijks ontmoeten. En onbekend maakt onbemind: er zijn veel vooroordelen over en weer. Uit onderzoek blijkt dat negatieve stereotypen kunnen worden bijgesteld wanneer er sprake is van persoonlijk, langdurig en gelijkwaardig contact. Ouderen en jongeren lijken veel op elkaar: beiden hebben wensen, ambities, liefhebberijen en ergernissen, en delen verhalen, kennis en kunde. Leyden Academy heeft diverse activiteiten ontplooid gericht op het onderzoeken en verbeteren van de beeldvorming door het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen tussen generaties: zowel in de zorg, in het onderwijs als in het leven van alledag.

Zorgvragen en zorgverlening
In het onderzoek naar intergenerationele verhoudingen wordt vanuit een linguïstisch-antropologische invalshoek in een verzorgingshuis en een buurthuis in Amsterdam veldonderzoek gedaan. Hierbij worden de zorgvragen, de zorgverlening, het zorgnetwerk van ouderen, de sociale positie en de sociale identiteit van ouderen in kaart gebracht. Vragen als 'Wat verstaan ouderen onder zorg?', 'Hoe vragen ouderen om steun en zorg?' en 'Bij wie doen ze dit dan het liefst?' staan centraal. De antwoorden zullen duiding geven aan conceptualisering van zorg, zorgvragen en intergenerationele steun.

Beeldvorming over ouderen
In opdracht van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de (inter)nationale beeldvorming over ouderen en de mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden. Deze verkenning resulteerde in een rapport over beeldvorming in negen verschillende landen en interventies om deze te beïnvloeden. Internationaal - van China tot Nederland en van Spanje tot Brazilië – zijn er opvallend veel overeenkomsten in de beelden die we met ouderen associëren; enerzijds afhankelijk en incompetent, anderzijds wijs en warm. Qua interventies lijkt langdurig, diepgaand, persoonlijk contact tussen jong en oud het meest effectief in het positief veranderen van beeldvorming rondom ouderen.

Filmfestivals
Tijdens enkele filmfestivals worden ouderen en andere generaties in beeld gebracht. Het brengt jong en oud in contact over opgroeien en oud worden, en schept zo ruimte voor dialoog tussen de generaties. Hoe stonden en staan ze in het leven? Wat verwachten ze van elkaar in tijden van voor- en tegenspoed? Hoe kunnen ze samen antwoorden bieden op de uitdagingen van ons land en de planeet?
Leyden Academy is gevraagd de ervaringen van de bezoekers aan deze festivals in kaart te brengen, en dan specifiek de beeldvorming rondom ouderen en (inter)generationele aspecten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Belia Schuurman