HuidHonger

Een troostende aanraking, zoals een knuffel of hand op de schouder, is een onmisbaar onderdeel van goede zorg. Zeker bij kwetsbare ouderen, die we niet meer kunnen genezen en vooral troost, warmte en geborgenheid kunnen bieden.
Leyden Academy zet zich in voor liefdevolle zorg, onder meer via opiniërende artikelen in de media. Ook zijn we partner van HuidHonger, een bijzonder programma over liefdevolle zorg en intimiteit.

Dansvoorstelling HuidHonger
Bij kwetsbare ouderen zijn aanraking en intimiteit niet vanzelfsprekend. Het gemis ervan kan vele vormen aannemen, tot ‘huidhonger’ aan toe: een (te) grote en niet vervulde behoefte aan fysiek contact. Samen met bewoners en betrokkenen maakt Care&Culture onder deze noemer een ontroerende dansvoorstelling rondom intimiteit op vijf zorglocaties in Nederland. Zowel met oudere als jonge mensen met dementie, al dan niet samen met hun partners.

Tournee langs zorglocaties
In het voorjaar van 2017 zijn dansworkshops gegeven aan bewoners van zorglocaties, onder begeleiding van (tango)muziek. De bewoners geven vorm aan hoe zij intimiteit en aanraking beleven, hierbij geholpen en uitgedaagd door oudere dansers en dansstudenten. Professionele jonge choreografen maken van dit materiaal een afsluitende voorstelling, die op iedere locatie wordt getoond en waarin de unieke danssolo’s, muziek en interviewfragmenten samenkomen.
In Apeldoorn is een groep relatief jonge mensen met dementie gevolgd. De video die is gemaakt geeft trots en blijheid weer over het herwonnen contact met de persoon met dementie.

Vanaf november 2017 start een nieuwe ronde dansworkshops. Hierbij wordt de samenwerking tussen zorgorganisaties en mbo-opleidingen Zorg & Welzijn gezocht om samen een praktijkgericht lespakket ‘Liefdevolle zorg’ te ontwikkelen, waar HuidHonger een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. De hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt haar wens uit dat HuidHonger onderdeel wordt van de dagelijkse verzorging en omgang met cliënten. Het is van belang dat studenten veel leren over het belang van liefdevolle zorg.

Kijk voor meer informatie op de website of bekijk de video-impressie:

HuidHonger is een initiatief van Care&Culture, tot stand gekomen in samenwerking met de Kwadrantgroep, Viattence, Warande, Topaz en Zorggroep Apeldoorn. Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis zijn partners van HuidHonger.