Danielle Swart

Sinds juni 2012 hebben Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy als samenwerkingspartners een gezamenlijke focus op onderwijsvernieuwing in de zorg voor ouderen. Danielle Swart is vanuit deze samenwerking verantwoordelijk voor projecten op het gebied van beter onderwijs voor (toekomstige) zorgmedewerkers, verbetering van het negatieve imago van de ouderenzorg en het toepassen van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg.

Danielle is sinds mei 2003 werkzaam bij Vereniging Het Zonnehuis, grondlegster van de Zonnehuis Groep: een netwerkorganisatie van juridisch zelfstandige zorgorganisaties die zich regionaal onderscheiden door lokaal maatschappelijk ondernemerschap in de ouderenzorg. In 2007 ging Vereniging Het Zonnehuis zelfstandig verder als ideële organisatie die innovatieve projecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg financieel medemogelijk maakt. Met haar communicatieachtergrond en als erkend fondsenwerver (ISF) is Danielle aanspreekpunt voor de ledenorganisatie en het relatienetwerk, en verantwoordelijk voor projectmanagement, communicatiebeleid, bureauzaken en bestuursondersteuning.

Danielle is betrokken bij diverse goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor waardige (ouderen)zorg. Verder verzorgt Danielle een column op Ned7.nl.

Thema’s
Zorgvernieuwing, beeldvorming, kwetsbare ouderen, waardige zorg, rolmodellen, verbinden van jong en oud

Contact
E-mail
LinkedIn
Twitter