Onderzoeksprogramma

Hoewel de gemiddelde levensverwachting in Nederland toeneemt, blijft de ontwikkeling internationaal gezien achter. Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting in Nederland lager dan het gemiddelde van de landen van de EU-15, zowel als van de landen van de EU-25.[1]

Dat komt doordat de sterfte op oudere leeftijd niet scherp daalt, zoals dat in landen als Frankrijk en Japan wel gebeurt. Daar is de waarschijnlijkheid van overlijden op hoge leeftijd met 50 tot 70 procent gedaald.[2] Hoewel de sterftecijfers niet direct gekoppeld kunnen worden aan de kwaliteit van de zorg, is het verontrustend dat we in Nederland verhoudingsgewijs zo slecht presteren op één van de belangrijkste indicatoren van de volksgezondheid.

Het weinige onderzoek dat is gedaan naar wat in Nederland inmiddels bekend staat als de ‘stagnatie van de sterftedaling’ heeft weinig inzicht gegeven in mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Hoewel er internationaal interesse is in dit demografische verschijnsel, heeft het in Nederland weinig aandacht gekregen.

Leyden Academy hoopt een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem door het in Nederland op de politieke en wetenschappelijke agenda te zetten. Daardoor moet innovatieve zorg onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast gaat het instituut mogelijke oorzaken van de stagnatie identificeren die voor verder onderzoek in aanmerking komen. Dat gebeurt op basis van topacademische standaarden en met een internationale oriëntatie.

Daartoe voert Leyden Academy een kwalitatief onderzoek in Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Japan. Hiervoor wordt samengewerkt met universiteiten en centra voor verouderingsvraagstukken (ILC’s) in deze landen. Het onderzoek kan een bezoek aan deze landen inhouden door een delegatie van deskundigen met verschillende professionele achtergronden in onderwerpen als demografie en gezondheid, verzekering en politiek.

De belangrijkste doelen zijn het komen tot een analyse van de internationale verschillen en het identificeren van nieuwe onderwerpen voor onderzoel naar verbetering van de gezondheid van en zorg voor ouderen.[1] EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu
[2] The Human Mortality Database, www.mortality.org