Opleiding

De masteropleiding Vitality and Ageing is bedoeld voor studenten die een zorggerelateerde opleiding hebben afgerond. Welk specialisme later ook wordt gekozen, deze master is een uitstekende opstap voor de moderne beroepsuitoefening. Zij richt zich zowel op de biologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van het verouderingsproces (gerontologie) als de medisch-inhoudelijke aspecten van de zorg voor ouderen (geriatrie/
ouderengeneeskunde). Ook de inrichting en het management van het zorgproces krijgen ruim aandacht.

Daarnaast is er tijdens de opleiding aandacht voor persoonlijke vorming, een voorwaarde om later zorg op het hoogste niveau te kunnen verlenen. Samenwerking en communicatie is namelijk van groot belang in de beroepspraktijk. Het betreft vooral communicatie in woord en geschrift, werken in teams en leren presenteren/ debatteren. De begeleiding en persoonlijke ontwikkeling worden door het persoonsgerichte tutorschap gewaarborgd. De bovengenoemde kenmerken maken de opleiding uniek. 

 

Kernbegrippen van de opleiding
  • Hoog academisch niveau
  • Intensief onderwijsprogramma
  • Uitdagende internationale omgeving
  • Holistische visie op geneeskunde
  • Multidisciplinaire focus
  • Persoonlijke ontwikkeling

Structuur van de opleiding

De masteropleiding Vitality and Ageing is een intensieve studie die verder gaat dan het volgen van colleges en het deelnemen aan werkgroepen. Dit betekent ook dat er meer van de studenten wordt verwacht dan het opnemen van de feitelijke leerstof. Door het intensieve, internationale karakter vindt de vorming ook plaats buiten de collegebanken. De opleiding duurt een academisch jaar en is opgedeeld in drie thematische trimesters:
  • Gerontologie
  • Geriatrie
  • Structuur van zorg
De basisvaardigheden academische vorming, klinisch-wetenschappelijk onderzoek, en management en leiderschap lopen als 'rode' lijnen door het curriculum.