Archief 2015

Student blog by Kaj de Graaf (class of 2014-2015)

Blog Renske Siezen deel I

Jo Visser Award 2015 gaat naar Marjan Berk

Sterfte en zorgkosten senioren fors hoger in de winter

Leyden Academy viert zevenjarig bestaan met dansvoorstelling

Leyden Academy's kerstwandeling

NRC: Hoeveel mag een mensenleven kosten?

Eerste Leidse Kenniscafé voor Ouderen groot succes

Ode aan Urk

Perspectieven op ouderenmishandeling in Nederland

Vitality Walk tijdens week van de ouderenzorg

Vergrijzing vraagt om solidariteit tussen generaties

'Oud worden in de praktijk' volop in de belangstelling

Leyden Academy viert op 11 november haar zevende verjaardag

Oudste aanwezige krijgt eerste exemplaar Oud worden in de praktijk

Openbare lezing en boekpresentatie 'Oud worden in de praktijk'

Platform GO! Leiden

10 november: conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

Masters of Ageing: Visions of ageing in an uncertain world

Op zoek naar het nieuwe 'gezicht' van Leyden Academy

Vitality Walk: 1 oktober

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen n.a.v. onderzoek Leyden Academy

Oud worden in de praktijk, nieuw boek Rudi Westendorp en David van Bodegom

Master Vitality & Ageing per 1 september 2016 initiële opleiding bij LUMC

Interview Joris Slaets in NRC

The BMJ podcast: ‘The system can abuse elderly too’

Studenten Union College (New York) bezoeken Leyden Academy

Joris Slaets en Maarten Straus: Laat Odensehuizen tot bloei komen

Feestelijke diplomauitreiking masterstudenten Vitality & Ageing

Joris Slaets en Marieke Schuurmans: De gemiddelde patiënt bestaat niet

Save the date: 10-11 conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’

‘Vraag mensen in verpleeghuizen waaraan ze plezier beleven’

Voorlichtingsbijeenkomst executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

Ouderen ervaren mishandeling door instituties

SCP-rapport ouderenmishandeling met bijdrage Leyden Academy

Vitality walk: loopt u mee?

Studiereis: Deense ouderenzorg benadert Nederlands ideaalplaatje

Prof. Jenny Gierveld: “Zorg goed voor uw sociale konvooi”

Opnames Chinese televisie bij Leyden Academy

Samen Vitaal brengt een bezoek aan Hortus Botanicus

IK-Levensles enthousiasmeert jongeren voor ouderenzorg

Leyden Academy 23-4 in tv-programma Katja’s Bodyscan

Joris Slaets: meer aandacht voor leefplezier bij preventie

Leyden Academy's jaarbericht 2014

Meer aandacht nodig voor ouderen in medische opleidingen

Burgerinitiatieven: faciliteren, niet doodknuffelen

Doe de Leyden Academy Vitality Walk

Masters of Ageing: Prof. Jenny Gierveld

Samen Vitaal organiseert theateravondje voor ouderen

Geslaagde studiereis masterstudenten naar Boedapest

Dames THe hebben 100 zorgvisites afgelegd

Masterstudenten bezoeken Verpleeghuis Oudshoorn

Kom bij ons langs tijdens de Masterdag

Promovendus Leyden Academy verdedigt proefschrift over de evolutie van veroudering

Lang zullen we leven! Debat in Hilversum

Stadstijgers veroveren Leiden

Lex van Delden in Science Café Leiden

Meer aandacht nodig voor ouderen in medische opleidingen

In de wachtkamers van Nederlandse artsen zitten relatief veel ouderen en door de vergrijzing zal dit aandeel verder toenemen. Toch is er nog weinig aandacht voor ouderen in de medische opleidingen. Om die reden heeft Leyden Academy on Vitality and Ageing in samenwerking met ZonMw het rapport 'Basiscompetenties ouderengeneeskunde voor basisartsen' ontwikkeld, als handreiking aan medische faculteiten om meer aandacht te besteden aan oudere patiënten.

Op dit moment is 16 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder en dit percentage zal naar verwachting stijgen tot zo'n 25 procent in 2050. Ouderen hebben vaak meerdere chronische ziekten tegelijk en gebruiken hiervoor verschillende medicijnen, die complex op elkaar inwerken. Het is van levensbelang dat artsen in staat zijn om deze oudere patiënten goed te behandelen en daarbij over de grenzen te kijken van hun eigen specialisme. Dit begint in het onderwijs, waar de nadruk echter nog vooral ligt op enkelvoudige ziekten bij patiënten van jonge en middelbare leeftijd. Uit een eerdere inventarisatie van Leyden Academy uit 2011 bleek dat het onderwijs op het gebied van ouderengeneeskunde op de acht medische faculteiten in aanbod en kwaliteit sterk uiteenloopt en voor verbetering vatbaar is. Met het rapport 'Basiscompetenties ouderengeneeskunde voor basisartsen' krijgen de faculteiten nu een kader aangereikt om ouderengeneeskunde adequaat en consistent in de curricula te verwerken. De competenties zijn opgesteld op basis van een internationale inventarisatie met inbreng van deskundigen, ouderen en studenten.

Competenties en goede gesprekken
Professor Joris Slaets, directeur Leyden Academy en hoogleraar ouderengeneeskunde aan het UMCG: "Ouderengeneeskunde verdient een prominente plek in het medisch onderwijs, want de spreekkamers en ziekenhuisbedden zijn nu al hoofdzakelijk gevuld met oudere patiënten. De dagelijkse zorgpraktijk komt niet overeen met de medische wereld die jonge artsen krijgen voorgespiegeld. Naast de zorginhoudelijke dimensie is het belangrijk dat studenten worden geschoold in het reflecteren op hun medisch handelen, het voeren van goede gesprekken over het levenseinde en gedeelde besluitvorming met patiënten. Ook dit soort vaardigheden komen nog te weinig aan bod in een onderwijscultuur die - net als de zorg zelf - nog primair is gericht op behandelen en genezen."

Implementatie grootste uitdaging

De daadwerkelijke implementatie van de basiscompetenties in het medisch onderwijs zal de grootste uitdaging zijn, zeker zolang nog niet op alle faculteiten een coördinator is aangesteld voor het ouderengeneeskundig onderwijs. Leyden Academy neemt mede daarom het initiatief tot een jaarlijkse conferentie voor universitaire kerndocenten en curriculumcoördinatoren op het gebied van ouderengeneeskunde, om ervaringen te delen en gezamenlijk ouderenzorg hoger op de onderwijsagenda te krijgen.

Klik hier voor het rapport 'Basiscompetenties ouderengeneeskunde voor basisartsen' en hier voor de samenvattingskaart.
Eind maart publiceerde ZonMw reeds een
bericht over het overkoepelende rapport met aanbevelingen voor mbo-, hbo- en wo-onderwijs.

Datum geplaatst: 7 april 2015