Geriatric rehabilitation

Op 22 maart 2011 organiseerden het project Herstelzorg in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing een unieke bijeenkomst. Prof. David Stott hield een presentatie over het onderwerp: 'Geriatric rehabilitation: how to organize it'. Prof.  David Stott was drie maanden te gast bij Leyden Academy en werkt als Professor of Geriatric Medicine aan de Universiteit van Glasgow.

In de lezing gaf hij aan dat de Schotse regering meer geld reserveert voor de gezondheidszorg aan ouderengeneeskunde dan de Engelse regering. Het positieve effect hiervan is dat er bijvoorbeeld meer mogelijkheden zijn voor begeleiding van ouderen na opname. Een plan voor revalidatie wordt zo snel mogelijk na binnenkomst in het ziekenhuis gemaakt. Afspraken met de spoedeisende hulp zijn hierin belangrijk.

De revalidatie vindt plaats in het ziekenhuis en kan variëren van enkele dagen tot maanden. Speciale revalidatieafdelingen voor ouderen zijn hiervoor ingericht. Uitgangspunt is altijd de mogelijkheden van de patiënt. Stott vertelde dat in zijn ziekenhuis 50% van de patiënten op de revalidatieafdeling een vorm van dementie heeft. De uitgangspunten verschillen niet van de cognitief goede patiënten. Soms gaat revalidatie bij deze patiënten verrassend goed.

David Stott ziet in Engeland de revalidatie verschuiven naar verpleeghuizen. Er is geen wetenschappelijk bewijs welke zorgvorm beter is (ziekenhuis versus verpleeghuis). Cruciaal bij revalidatie vindt hij de snelle start, aanwezigheid van de juiste professionals, iemand die verantwoordelijk is voor de revalidatie bij één persoon. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de patiëntuitkomsten veel beter zijn wanneer een arts lid is van het multidisciplinaire team. De arts kan het gehele medische dossier overzien, omdat er met de oudere patiënt vaak meer aan de hand is dan alleen de reden van opname (valincident, de beroerte of hart- en vaataandoening, etc.).

 
Klik hier voor de volledige presentatie.